Rophus

På Rohus i Sveio kommune har vi oppført rekkehus. Innholdsrike og flotte boliger med god standard.
Byggetrinn I  for tre boenheter var ferdig til sommeren '11.
Byggetrinn II for to boenheter pågikk fra høsten '11.
Byggetrinn III for tre boenheter, der siste ble ferdigstilt høsten '13.
Feltet ligger ca 10 min fra Haugesund og ligger vestvendt med gode solforhold.